Vysvetlenie zvýrazneného komentára YouTube

Táto zóna S odpovedá na otázku „čo je zvýraznený komentár na YouTube“? - vysvetľuje, čo je jeho - potom jeho vlastnosti a výhody.