Odmena od telefónu OnePlus za splnenie výziev týkajúcich sa digitálneho detoxu

Váš telefón OnePlus vás odmení za splnenie digitálnych detoxikačných úloh. OnePlus prináša novú aktualizáciu režimu Zen, svoju vyhradenú číslicu.