Ako zmeniť citlivosť myši v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako zmeniť citlivosť myši v systéme Windows 10 – obsahuje kroky pre 2 spôsoby zmeny citlivosti myši v systéme Windows 10.

Ako zmeniť rozlíšenie v systéme Windows 10

Táto zóna S vás naučí, ako zmeniť rozlíšenie v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 2 spôsoby zmeny rozlíšenia v systéme Windows 10.

Ako zmeniť používateľské meno v systéme Windows 10

Táto zóna S vás naučí, ako zmeniť používateľské meno v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 3 spôsoby zmeny používateľského mena v systéme Windows 10.

Ako povoliť šetrič obrazovky v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako povoliť šetrič obrazovky v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 2 spôsoby aktivácie šetriča obrazovky v systéme Windows 10.

Ako zmeniť tapetu v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako zmeniť tapetu v systéme Windows 10 – kroky k zmene tapety v systéme Windows 10 pre pracovnú plochu alebo uzamknutú obrazovku.

Ako nájsť názov počítača v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako nájsť názov počítača v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 4 spôsoby, ako nájsť názov počítača v systéme Windows 10.

Ako manuálne nainštalovať aktualizáciu systému Windows 10 2004

Táto zóna S vás naučí, ako nainštalovať aktualizáciu systému Windows 10 2004 (máj 2020) manuálne – ak nie je dostupná prostredníctvom služby Windows Update, nainštalujte ju manuálne.

Ako nastaviť VPN v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako nastaviť VPN v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 2 spôsoby nastavenia VPN v systéme Windows 10.

Ako manuálne nainštalovať aktualizáciu systému Windows 10 z novembra 2019

Táto zóna S vás naučí, ako manuálne nainštalovať aktualizáciu systému Windows 10 z novembra 2019 – obsahuje 2 kroky na manuálnu inštaláciu aktualizácie systému Windows 10 z novembra 2019.

Ako nájsť model notebooku v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako nájsť model prenosného počítača v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 4 spôsoby, ako nájsť model prenosného počítača v systéme Windows 10.

Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako vymazať vyrovnávaciu pamäť v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 5 metód na vymazanie vyrovnávacej pamäte v systéme Windows 10.

Ako zobraziť prípony súborov v systéme Windows 10

Táto zóna S vás naučí, ako zobraziť prípony súborov v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 2 spôsoby zobrazenia prípon súborov v systéme Windows 10.

Ako vypnúť Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako vypnúť Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 3 spôsoby vypnutia Windowsu 10.

Ako uzamknúť Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako uzamknúť Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 4 spôsoby uzamknutia Windowsu 10. ZISTITE, AKO...

Ako zastaviť automatické spustenie Skype v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako zastaviť automatické spúšťanie skype v systéme Windows 10 – 2 kroky, ako zastaviť automatické spúšťanie skype.

Ako pridať tlačiareň v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako pridať tlačiareň v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 3 spôsoby pridania tlačiarne v systéme Windows 10.

Ako vytvoriť prezentáciu v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako vytvoriť prezentáciu v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje kroky pre 2 spôsoby vytvorenia prezentácie v systéme Windows 10.

Ako skryť panel úloh systému Windows 10 na celej obrazovke

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako vyriešiť problém „Neskrýva sa panel úloh systému Windows 10“ - obsahuje 3 spôsoby, ako vyriešiť problém „Panel úloh systému Windows 10 sa neskrýva“.

Ako vytvoriť nového používateľa v systéme Windows 10

Táto zóna S vás naučí, ako vytvoriť nového používateľa v systéme Windows 10 pomocou 3 metód – Správa počítača, Príkazový riadok alebo PowerShell. ZISTITE AKO...

Ako presunúť panel úloh v systéme Windows 10

V tejto zóne S vás Victor naučí, ako presunúť panel úloh v systéme Windows 10. Sprievodca obsahuje 4 kroky na presun panela úloh v systéme Windows 10.