Vysvetlenie aplikácie Facebook Lite

Táto zóna S ponúka podrobné, ale zjednodušené vysvetlenie Facebooku Lite. Potom vysvetľuje jeho vlastnosti. Nakoniec to porovnáva s Facebookom.

Facebook Watch Party vysvetlil

Táto S zóna vysvetľuje Facebook Watch Party – začína podrobným, ale zjednodušeným vysvetlením Facebook Watch Party. Potom vysvetľuje, ako to funguje.

Najlepšia video marketingová stratégia pre sociálne médiá

Pozrite si tento blog a zistite najlepšie video marketingové stratégie na zvýšenie online prítomnosti vašej značky na sociálnych sieťach.

Vysvetlenie jednoduchého použitia LinkedIn

Táto zóna S vysvetľuje „jednoduché použitie“ na LinkedIn. Sprievodca popisuje, čo to je, jeho výhody a ako čo najlepšie využiť LinkedIn „Easy Apply“.

V porovnaní s LinkedIn

V tejto zóne S Victor porovnáva Indeed a LinkedIn. Sprievodca začína vysvetlením, ako obe platformy fungujú. Potom porovnáva ich klady a zápory.

Čo znamená 3rd na LinkedIn?

V tejto zóne S Victor odpovedá na otázku „Čo znamená 3rd na LinkedIn“. Sprievodca začína vysvetlením prepojenia 3. stupňa LinkedIn. ČÍTAJ VIAC.