V systéme Windows nie je možné zapnúť ochranu systému - oprava

Obnova systému je zabudovaná funkcia systému Windows. V tomto článku si povieme niečo o Can't Turn on System Protection in Windows - Fix. Poďme začať!

Server sa nezaregistroval u DCOM v rámci EÚ

V tomto článku sa budeme zaoberať otázkou „Server sa nezaregistroval u DCOM v rámci požadovaného časového limitu“ - Oprava. Poďme začať!

Spoločnosť MMC zistila chybu v module snap-in a vyloží ju

MMC spravuje moduly snap in v operačnom systéme Windows. V tomto článku sa budeme baviť o tom, že MMC zistila chybu v module Snap-in a vyloží ju. Poďme začať!

Váš PIN už nie je k dispozícii z dôvodu zmeny zabezpečenia

V tomto článku si povieme o tom, že váš PIN už nie je k dispozícii z dôvodu zmeny nastavení zabezpečenia v tomto zariadení. Poďme začať!

Windows - Knižnica dokumentov MS už nefunguje

Systém Windows je dodávaný so štyrmi knižnicami. V tomto článku si povieme niečo o systéme Windows - Documents Library MS už nefunguje. Poďme začať!

Windows - Aby Cortana fungovala, musí byť zapnutá história polohy

V tomto článku si povieme niečo o systéme Windows - Aby mohla Cortana fungovať, musí byť zapnutá história polohy. Poďme začať! Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento článok.

Oprava Cannot Contact a Domain Controller in Windows

V tomto článku sa budeme zaoberať opravou chyby Can Can Contact A Domain Controller v systéme Windows. Poďme začať! Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento článok.